Název projektu:


Rozšíření výrobní kapacity PRO-CARBON, s.r.o.


Popis a cíl projektu:


Projekt je zaměřen na rozšíření výrobní kapacity pořízením moderního technologického vybavení s vyššími technickými a užitnými parametry.


Cílem projektu je podpora a urychlení vývoje nových produktů a zvýšení kvality výroby.Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.